LDVA veikla

     Lietuvos Dviračių Registras

 
    Lietuvoje sukurtas dviračių registras, kurio tikslas – užkirsti kelią dviračių vagystėms ir nelegaliam dviračių įsigijimui. Nuo 2013 m. sausio 21 d. jis veikia adresu www.dviraciuregistras.lt.
    Populiarėjant dviračiams vis daugiau Lietuvos gyventojų susiduria su dviračių vagysčių problema ir su nuosavybės įrodymu pavogus ar suradus pavogtą dviratį, nes seniai pirktų dviračių dokumentų žmonės dažniausiai neišsaugo. Daugelyje Europos Sąjungos šalių jau veikia dviračių registrų sistemos, kurios padeda spręsti šias problemas, todėl analogiška sistema sukurta ir Lietuvoje.
    Tikimasi, kad Lietuvos dviračių registracijos sistema taps prevencine dviračių vagysčių priemone ir sudarys daugiau galimybių identifikuoti, surasti ir atgauti pavogtą dviratį. Ši sistema pada pasitikrinti, ar planuojamas įsigyti naudotas dviratis nėra vogtas, taip pat sudaro galimybę įrodyti dviračio nuosavybę, praradus jo įsigijimą patvirtinančius dokumentus, ir kt.
    Norintieji naudotis dviračių registracijos sistema, turi interneto svetainėje
www.dviraciuregistras.lt užsiregistruoti kaip vartotojas. Prisijungęs prie dviračių registro kaip vartotojas, žmogus gali registruoti savo ar savo šeimos, ar kitų artimų žmonių dviračius. Norint registruoti dviratį, į dviračių registro duobenų bazę reikės įvesti ne tik dviračio rėmo numerį (jį turi kiekvienas dviratis), bet ir kitus sistemos reikalaujamus duomenis.       
    Užregistravus dviratį vartotojui paštu išsiunčiamas lipdukas su kodu, kurį reikia priklijuoti ant dviračio rėmo. Įvykus dviračio vagystei, dviračių registre užregistruotą dviratį galima pažymėti kaip pavogtą.
    Be to, dviračių registre yra galimybė perregistruoti dviratį kitam savininkui, kai dviratis parduodamas, pažymėti dviračio vagystės vietą žemėlapyje, prisijungti prie policijos registro su informacija apie vogtus daiktus bei atlikti kitas funkcijas. Nuo 2015 spalio mėn.1 d. automatiniu būdu pranešimus apie registruotų dviračių vagystę gauna visi policijos komisariatai.
    Dviračių registracijos sistema sukurta Lietuvos dviračių verslo asociacijai bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Policijos departamentu, Lietuvos dviratininkų bendrija bei konsultuojantis su kitomis institucijomis. Šiuo metu (iki 2017 m. balandžio mėn. 1 d.) sistemoje užsiregistravo 11917 vartotojų, registruota dviračių -11030 vnt.
 
    Per asociacijos gyvavimo laikotarpį įvyko šeši visuotiniai narių susirinkimai: steigiamasis ir penki einamieji-ataskaitiniai. Išklausė prezidento ir valdybos veiklos bei finansines ataskaitas, patiksino kai kuriuos įstatų punktus, patvirtino valdybos darbo reglamentą ir padidino jos narių skaičių nuo 5 narių iki 7 narių, priėmė asociacijos nario etikos kodeksą, patvirtino 2012-13-14-15-16-17 m. biudžetus ir veiklos programas.. Susirinkimai konstatavo, kad asociacijos prezidentas ir valdyba atliko nemažą darbą tobulinant asociacijos vidinę struktūrą ir jos veiklos reglamentavimą priimant reikiamus dokumentus, kryptingai dirbo gerinant verslo aplinką.
   Per laikotarpį nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. ivyko 15 asociacijos valdybos posėdžių. Jų metu aptarti bei patvirtinti LDVA veiklą reglamentuojantys dokumentų projektai bei kiti asociacijos veiklai būtini dokumentai.
   Asociacijos valdyba aktyviai dirbo su valstybinėmis institucijomis išryškindama egzistuojančias problemas dviračių rinkoje ir skatindama imtis veiksmų toms problemoms išspręsti:
   * prezidento iniciatyva 2011 m. gegužės 9 d. vyko LDVA valdybos narių ir kontroliuojančiųjų valstybės institucijų (Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie LR ūkio ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, Muitinės kriminalinė tarnyba) atstovų susitikimas, kuriame išdėstytos minėtos problemos ir aptarti galimi jų sprendimo būdai.
   * pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Muitinės departamentu, vyksta nuolatinės konsultacijos su Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais rinkos skaidrinimo klausymais.
   * išsiųsti septyniolikos savivaldybių merams raštai dėl pagalbos planuojant, projektuojant, aptariant ir įgyvendinant dviračių takų-kelių tiesimo projektus,turistinių maršrutų dviračiais ir su tuo susijusios infrastruktūros vystymo projektus, dviratininkų saugaus eismo gerinimo projektus ir ekologiško transporto propogavimo projektus.
   * asociacijos prezidentas aktyviai dirba Dviračių transporto komisijoje prie Lietuvos susisiekimo ministerijos.
   * su UADBB Perlo draudimo brokeriu pasirašyta bedradarbiavimo sutartis ir nuo 2015 m. spalio mėn. 1 d. asociacijos nariai platina dviračio draudimo kuponus su 5% nuolaida.