Naudingos nuorodos


Susisiekimo ministerija ieškos būdų, kaip skatinti žmones daugiau važinėti dviračiais http://www.sumin.lt/lt/naujienos/10542 
 

Prekyba ir vartotojai

Informacija apie dviračių standartus anglų kalba http://www.cen.eu/cen/Products/EN/Pages/default.aspx

Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

Vartotojų teisių gynimo centras http://www.vartotojucentras.lt/

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba http://www.vvtat.lt/lt/titulinis.html 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas - atsisiųsti

 

Kontroliniai klausimai

Kontroliniai klausimynai - atsisiųsti 

Mažmeminės prekybos organizavimo kontrolinis klausimynas - atsisiųti

Žaislų kontrolinis klausimynas - atsisiųsti

Gaisrinės saugos...kontrolinis klausimynas - atsisiųsti

Parduodamų prekių ženklinimo kontrolinis klausimynas - atsisiųsti

 
  
Prisijunkite prie mūsų:
 http://www.facebook.com/pages/Lietuvos-Dviraciu-Verslo-Asociacija/210864778981498

 

Asociacija

Asociacijų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389943

LDVA logotipas  - atsisiųsti

 

Dviratininkų susibūrimai

Europos dviratininkų federacija http://www.ecf.com/ 

Lietuvos dviratininkų bendrija http://www.dviratis.lt/

Reikalavimai dviračių saugai - atsisiųsti

 

Kita

Pasaulinis dviračių registro internetinis portalas http://www.mybikenumber.com/

Lietuvos dviračių duomenų bazė "Dviračių registras" www.dviraciuregistras.lt

 

Sportas, varžybos

Lietuvos dviračių sporto federacija http://www.ldsf.lt/ 

MTB varžybos http://www.mtb.lt/

 
Turizmas
Turizmo informacija dviratininkams http://www.travel.lt/ 

Virtualus dviračių informacijos centras http://www.dviratis.lt/ 

Lietuvos dviračių trasos http://www.atgaja.lt/dviratis/