Svarbi informacija

Apie TP su elektros varikliu.

Labai sparčiais tempais populiarėjanti TP- dviračiai, triračiai ir keturračiai su elektros varikliu.

Yra labai įvairių modifikacijų ir naudojimo ypatumų. Mes aptarsime tik labiausiai žinomus.

Dviratis (triratis, keturratis  ir jų junginiai) su elektros varikliu -

tai pedalinė transporto priemonė, kuri varoma žmogaus raumenų jėga padedant elekros varikliui.

LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 34 straipsnyje tokia transporto priemonė vadinama - Motorinė transporto priemonė.

Labiausiai paplitusi motorinė transporto priemonė yra Dviratis ir  minėtame įstatyme apibrėžiama kaip  Motorinis dviratis - kuris turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį arba elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia yra ne didesnė kaip 1 kw ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val.

ES šalyse, tame skaičiuje ir Lietuvoje, labiausiai žinomi Dviračiai su elektros varikliu, kurių didžiausioji naudingoji galia yra ne didesnė kaip 250 w, o projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val. (populiarus pavadinimas "Pedelec") ir atitinka Lietuvos standarto LST EN 15194 "Pedalinės transporto priemonės. Pedalinės transporto priemonės su elektros varikliu. Dviračiai su elektros varikliu" reikalavimus.

Minėtomis TP (Motorinis dviratis - "Pedelec")  KET leidžia važiuoti visais dviračių takais, juostomis atskirais atvejais  šaligatviais ir pėsčiųjų takais, važiuojamąja kelio dalimi transporto srauto kryptimi ir kt. atvejais.

Minėtos TP (Motorinis dviratis -"Pedelec") neprivaloma  registruoti Valstybės įmonėje "Regitra" ir drausti "Civilinės atsakomybės draudimu", tačiau apsimoka registruoti laisvanoriškame LDVA www. dviraciuregistras.lt.

Minėtos TP (Motorinis dviratis - "Pedelec") vairuotojui neprivalomas jos Vairuotojo  pažymėjimas, tačiau yra ribojimai pagal vairuotojų amžių važiuojant važiuojamąja kelio dalimi (KET str. nr.55).

Visi minėti reikalavimai taikomi ir triračiams bei keturračiams ir jų junginiams, kurie atitinka Motorinio dviračio apibrėžimą.

Atkreipiame pardavėjų ir vartotojų dėmesį  į tai, kad Lietuvos respublikoje pagrindinis rodiklis skirstant TP į klases yra maksimalus projektinis greitis, o galingumas yra  tik antras pagal svarbumą rodiklis.

Visos dviratės, triratės, keturratės ir jų junginiai TP, kurių didžiausias projektinis greitis ya nemažesnis kaip 25 km/val. ir nedidesnis kaip 45 km/val., o didžiausioji naudingoji galia nedidesnė kaip 4kw, priskiriamos (LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 31 str.) Mopedo kategorijai.

Tokioms  dviratėms, triratėms, keturratėms ir jų junginiams TP:

- gamintojas arba pardavėjas privalo turėti tokios TP atitikties liudijimą/sertifikatą, kuris bus reikalingas vartotojui ją registruojant (LR susisiekimo ministro 2009 m. balandžio mėn.28 d. įsakymas nr.3-169, str. nr.4.1);

- vartotojas tokią TP privalo registruoti Valstybės įmonėje "Regitra" ir draustis "Privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu";

- įsigyti TP vairuotojo pažymėjimą, jeigu jo neturi;

- atlikti tokiai TP privalomą techninę apžiūrą;

- su tokia TP draudžiama važiuoti dviračių juostomis ir takais, šaligatviais, parkų ir poilsio zonų takais ir keliukais, pėsčiųjų takais ir kitur, kur yra ženklai: 411, 413 ir 623.

Atkreipiame šių transporto priemonių vairuotojų dėmesį, būkite atsargūs gatvėje ir nepiktnaudžiaukite "Dviratininko teise", nes Jūsų TP yra greitesnė, galingesnė, o pėstieji apie tai nieko nežino ir iki nelaimės labai netoli. Budri policininko akis stebės, ar mes sąžiningai vykdome įstatymų reikalavimus.

Visiems laimingo kelio !!!

Elektriniu transporto priemoniu naudojimo atmintinė